Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Proiect
Proiectul ”Cu mic, cu mare, din nou la școală” a fost creat din dorința de a continua diminuarea ratei abandonului școlar și ca o prelungire naturală a proiectului ”Să redescoperim școala” cofinanțat din Fondul Social European. Ne-am propus să sprijinim tinerii să își finalizeze studiile primare ajutându-i în acest fel să aibă acces, în viitor, la locuri de muncă care necesită acest nivel minim de educație. Sustenabilitatea acestei inițiative are la bază colaborarea instituțională cu școlile din regiunile de implementare, prin crearea a 15 centre funcționale dotate în cadrul proiectului, pentru a defășura cursurile din cadrul programului ”a doua șansă”. Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin programe de tip „a doua șansă” destinate tinerilor/adulților care au părăsit timpuriu școala, și menținerea în educație a preșcolarilor/elevilor cu dizabilități expuși riscului de părăsire timpurie a școlii în Regiunile București-Ilfov, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia.   Grupul țintă Ne adresăm tinerilor care nu au absolvit nici o clasă sau au abandonat școala pe parcursul nivelului de învățământ primar (ISCED 1), și au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de școlarizare corespunzatoare clasei. Acest grup cuprinde tinerii care au părăsit de timpuriu școala, având vârste cuprinse între 18 și 25 de ani;