Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cu mic cu mare, din nou la scoala

3.06.2014
C4C – Communication for Community anunță demararea proiectului “Cu mic, cu mare, din nou la școală” POSDRU/162/6.2/S/140741, implementat înparteneriat cu Inspectoratele Şcolare Județene din Gorj, Călărași și Argeș. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii!”.

 

375 de tineri și adulți vor fi ajutați să revină la școală, în cadrul unui proiect cofinanțat cu fonduri europene.


Proiectul este derulat în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, în regiunile de dezvoltare: București-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia .

Obiectivul general al acestuia este reducerea și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin programe de tip „a doua șansă” destinate tinerilor/adulților care au părăsit timpuriu școala și prin menținerea în educație a preșcolarilor/elevilor cu dizabilități expuși riscului de părăsire timpurie a școlii în Regiunile București-Ilfov, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia.

Grupul țintă este format din 375 de tineri și adulți (etnie romă, persoane din mediul rural, precum și alte grupuri vulnerabile), având vârste cuprinse între 18 și 25 de ani care au părăsit timpuriu școala (ciclul primar).

Proiectul se va derula în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 și își propune reducerea și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin programe de tip „A doua șansă” destinate tinerilor și adulților care au părăsit timpuriu școala și prin menținerea în educație a preșcolarilor și elevilor cu dizabilități expuși riscului de părăsire timpurie a școlii în Regiunile București – Ilfov, Sud – Muntenia și Sud – Vest Oltenia.

Conform ultimului recensământ, în 2011, în regiunile de implementare ale proiectului erau peste 91.000 de persoane declarate analfabete, această zonă geografică incluzând primele patru județe din țară ca procent de populație analfabetă (Giugiu, Călărași, Ialomița și Teleorman), cu o medie de 3,05% față de 1,22%, media națională.

În urma implementării proiectului, 375 de tineri și adulți vor participa în cadrul programelor de tip „A doua şansă”, fiind susținuți și ajutați să își reia studiile. De asemenea, 15 centre vor fi amenajate cu mobilier, aparatură și instrumente didactice adecvate procesului de predare – învățare pentru adulți.

În plus, 60 cadre didactice şi specialişti educaţionali vor fi instruiți suplimentar pentru desfăşurarea programelor de acest tip.

Managerul proiectului este Dan Ungureanu, Președinte Executiv al C4C – Communication for Community, iar valoarea totală eligibilă a acestuia este de circa 7 milioane de lei.

La evenimentul de lansare, desfășurat la București, Hotel Novotel, în data de 3 iunie, 2014, au participat reprezentanți ai autorităților centrale, membri ai unor ONG-uri implicate în proces sau cadre didactice, printre care amintim pe: Alexandra Braica – Secretar de stat pentru dialog social – Ministerul Muncii, Familiei și Asitenței Sociale, Liliana Bibac, Coordonator programe – Salvati Copiii, Francisc Simon, Președinte al Oraganizației Naționale a Persoanelor cu Handicap din România, Corneliu Vișoianu, Consilier al Primului Ministru Victor Ponta sau Tudor Constantin, Inspector adjunct – Inspectoratul Școlar Județean Călărași

 

Fotografii conferinta de lansare: