Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Sesiunea de instruire teoretică Ploiesti 22-24 mai

22.05.2015
În weekend-ul 22-24 mai a început cursul de formare specifică organizat în cadrul proiectului nostru, la care au participat cadre didactice implicate în programul ”A doua șansă” din județele Vâlcea, Giurgiu și Prahova.

Sesiunea de instruire teoretică a avut loc la Casa Corpului Didactic Prahova. Pentru partea practică a cursului, cadrele didactice participante vor derula în perioada mai – iulie activități extracurriculare cu peste 150 de elevi din 8 centre de derulare a programului ”A doua șansă” din cadrul școlilor colaboratoare.

Activitățile de autocunoaștere, dezvoltare personală și orientare profesională au drept scop menținerea și creșterea motivației pentru parcurgerea și absolvirea ciclului primar de învățământ, dar și facilitarea integrării sociale și profesionale a elevilor participanți.