Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Partea practica a cursului de formare specifica

14.03.2015
Partea practica a cursului de formare specifica, care este desfasurata de cadrele didactice participante la curs sub forma unor activitati extracurriculare (utilizând metode si tehnici specifice educatiei nonformale) cu elevii înscrisi în programul ”A doua sansa”.