Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Despre C4C

Înființată în anul 2001, Asociația C4C Communication for Community (Asociația C4C) intenționează să devină un actor social care combate stereotipurile, propunând metode alternative de educație și comunicare. Înțelegem, astfel, să valorizăm metodele care generează dezvoltare și facilitează comunicare fără bariere. Începând din 2010, ne-am decis să susținem în mod direct evoluția societății românești, prin implementarea unor proiecte cofinanțate din fonduri structurale europene, axându-ne pe sprijinirea integrării grupurilor vulnerabile. De asemenea, ne-am propus identificarea domeniilor deficitare din punct de vedere al specialiștilor și susținerea introducerii unor astfel de programe care să ducă la creșterea capitalului social. Toate astea pentru că ne dorim o societate responsabilă care să genereze schimbări pozitive și durabile.

Proiecte

Cu mic, cu mare, din nou la școală În perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, Asociația C4C implementează proiectul “Cu mic, cu mare, din nou la școală”, în parteneriat cu Inspectoratele Şcolare Județene din Gorj, Călărași și Argeș. Acesta își propune reducerea și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin programe de tip „A doua șansă” destinate tinerilor care au părăsit timpuriu școala și prin menținerea în educație a preșcolarilor și elevilor cu dizabilități expuși riscului de părăsire timpurie a școlii în Regiunile București – Ilfov, Sud – Muntenia și Sud – Vest Oltenia. Grupul țintă este format din 375 de tineri (etnie romă, persoane din mediul rural, precum și alte grupuri vulnerabile), având vârste cuprinse între 18 și 25 de ani care au părăsit timpuriu școala.   Inovare în ocupare pentru femei – Voci pentru comunitate! Acest proiect este implementat de Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, în parteneriat cu Asociația Communication for Community – C4C, Fundația Light Into Europe Romania, Fundația Light Into Europe Marea Britanie și BPI Management Consulting Romania. Grupul țintă este constituit din 1.100 persoane, dintre care 800 de femei (care vor fi calificate în profesia de interpret mimico-gestual), 150 de persoane din autoritățile publice locale și centrale și 150 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile. Pentru atingerea obiectivului general este prevăzut un buget de circa 12 milioane de lei, activitățile proiectului desfășurându-se pe durata a 18 luni (mai 2014 – noiembrie 2015).   Să redescoperim școala Proiectul a sprijinit integrarea socială pe termen lung a copiilor și tinerilor cu dizabilități. Proiectul a fost implementat în perioada martie 2011 – februarie 2014 și a utilizat un buget în valoare de circa 7 milioane de lei. Rezultate:  

 • 909 de copii cu cerințe educaționale speciale au participat în tabere, ateliere, școli de vară/de duminică;
 • 867 de părinți/tutori participanți în proiect;
 • 345 de mediatori școlari certificați ANC, formați în proiect;
 • 22 de serii de tabere gratuite pentru copiii cu dizabilități și părinții acestora;
 • 48 de ateliere organizate în 8 județe: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleorman și în municipiul București.
  Produse dezvoltate pentru sustenabilitate
 • Platformă de e-learning care ajuta părinții și tutorii, personalul și organizațiile care doresc să dezvolte abilitățile și cunoștințele lor de sprijinire a copiilor cu deficiențe, tineri și familiile lor;
 • Amenajarea unei camere senzoriale în București care stimulează dezvoltarea multi-senzorială, relaxarea neuro-motrică și conștientizarea (învățarea) relației cauză-efect.
  Pentru mai multe informații: www.c4c.ro/scoala   Munca are genul feminin Prin acest proiect, ne-am propus promovarea incluziunii sociale și a egalității de șanse pe piața muncii a femeilor aflate în situații de risc de excludere socială. Proiectul a fost implementat în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2013 si a utilizat un buget de circa 12 milioane de lei. Rezultate:  
 • 800 de femei calificate în ocupațiile de cameristă, lucrător în alimentație, lucrător în comerț, operator introducere, validare și prelucrare date, în 8 județe (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleorman) și în municipiul București);
 • peste 50 de femei au avansat în carieră datorită noii calificări;
 • 118 de femei informate și instruite privind accesul pe piața muncii;
 • 734 de femei consilitate psihologic;
 • 346 de femei mediate în găsirea unui loc de muncă;
 • 60 de femei absolvente ale cursurilor TIC;
 • 2 burse ale locurilor de muncă cu peste 400 de locuri disponibile și 35 angajatori prezenți din domenii diverse destinate, în special, femeilor.
  Pentru mai multe informații: www.c4c.ro/munca