Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Ce trebuie sa stim despre activitatea de voluntariat?

25.03.2015
Legea 78/2014 stabileste ca activitatea de voluntariat se considera experienta profesionala in specialitate, in functie de tipul activitatii, daca aceasta este facuta in domeniul studiilor absolvite.

Pe durata perioadei activitatii de voluntariat, cat si la incheierea activitatii de voluntariat, organizatia gazda, la cererea voluntarului, elibereaza un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate.

Voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract incheiat in forma scrisa, in limba romana, intre voluntar si organizatia gazda.

Contractul de voluntariat trebuie sa contina minimum urmatoarele drepturi ale voluntarului:

  • a) dreptul de a desfasura activitatea de voluntariat in concordanta cu capacitatea si disponibilitatea acestuia;

  • b) dreptul de a solicita organizatiei gazda eliberarea certificatului de voluntariat insotit de raportul de activitate;

  • c) dreptul la confidentialitate si protectia datelor personale;

  • d) dreptul la timp liber corespunzator cu activitatea de voluntariat.


Anterior inceperii activitatii, contractul de voluntariat se inregistreaza in registrul de evidenta a voluntarilor tinut de organizatia gazda.
Contractul de voluntariat este insotit obligatoriu de fisa de voluntariat si fisa de protectie a voluntarului.

Contractul de voluntariat inceteaza in urmatoarele conditii:

  • a) la expirarea termenului stabilit in contract, respectiv la data la care prestatiile care fac obiectul contractului au fost executate;

  • b) de comun acord;

  • c) cand organizatia gazda isi inceteaza activitatea;

  • d) prin denuntare unilaterala, in conditiile art. 21;

  • e) in caz de reziliere a contractului.


Informatii obtinute din siteul federatiei VOLUM