Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Ce înţelege echipa c4c prin mediator şcolar

2.04.2015
Mediatorul şcolar este o persoană care trebuie să susţină prezenţa copilului în şcoală indiferent de dificultatea cu care acesta se confruntă. Ideea a fost preluat în contextul schimbării Legii Educaţiei Naţionale şi a vehiculării conceptelor de „cerinţe educative speciale”, „integrare”, „dificultăţi”, „acces”, „echitate”.

 

Şcolarizarea elevilor din grupuri defavorizate este reglementată de principiile normalizăriişi incluziunii care asigură lipsa discriminării şi egalitatea efectivă în accesul şi continuitatea în sistemul şcolar.

 

Refuzul sau îngreunarea accesului acestor copii la o formă de învăţământ, frecvenţa redusă sau chiar abandonul sunt modalităţi de nerespectare a dreptului copilului la educaţie.

 

Şi astfel a apărut ideea mediatorului şcolar care să sprijine integrarea şcolară. Atât în şcoala de masă cât şi în cea specială. Sprijinul presupune un ajutor şcolar diferitde cel obişnuit pentru a putea atinge dezvoltarea maximă a aptitudinilor personale precum şi obiectivele cu caracter general stabilite pentru toţi elevii.

În viziunea c4c mediatorul şcolar :

  • facilitează înscriereacopilului în şcoală (atât în şcoala de masă cât şi în şcoala specială);

  • mediază conflictele apărute în cadrul şcolii (de obicei când se fac presiuni asupra copilul şi a familiei acestuia pentru reorientarea şcolară).

  • consiliază familia pentru înscrierea copiluluiîntr-o unitate de învăţământ şi pentru continuarea procesului instructiv – educativ.

  • participă la luarea  deciziilor referitoare la atribuirea unui loc în şcoală a elevilor cu posibile cerinţe educativespeciale care intră în sistemul şcolar, atât în perioada de înscriere cât şi de-a lungul anului şcolar colaborând la distribuirea echilibrată a acestora în sistem.

  • promovează cooperarea între şcoală şi familii.


Autor: Simona D.

Echipa C4C