Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Ateliere de creatie

Atelierele de creație au ca scop principal prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii de către preșcolarii/elevii cu dizabilități prin implicarea activă a părinților/tutorilor acestora în procesul educațional.. Pe parcursul proiectului, vor fi organizate 15 serii de ateliere de creație pentru grupe de 14 preșcolari/elevi cu dizabilități cu risc de părăsire timpurie a școlii, însoțiți de câte un părinte/tutore. Aceste activități se vor desfășura pe durata a 2 zile, câte 4 ore pe zi, în weekend – pe durata anului școlar sau în vacanțele școlare. În cadrul atelierelor de creație, se vor desfășura două tipuri de activități: activități speciale de creație și activități de consiliere/orientare.

Programul “A doua șansă”

Programul „A doua şansă” are ca scop sprijinirea tinerilor/adulţilor pentru recuperarea învăţământului primar, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii și care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei. Forma de organizare a procesului de învăţământ în Programul „A doua şansă”- învăţământ primar poate fi în regim de zi, seral, comasat şi intensiv. În cadrul Programului „A doua şansă”- învăţământ primar, învăţământul primar poate fi parcurs în doi ani. Durata de şcolarizare se poate micşora sau mări pentru fiecare elev în parte, în funcţie de competenţele dovedite în domeniul educaţiei de bază.

Parteneriate

Partenerii noștri sunt organizații ale căror valori și viziune asupra educației ne dau puterea de a merge mai departe, având certitudinea că nu suntem singuri în acest proiect. Susținerea și contribuția lor este esențială pentru implementarea și dezvoltarea cu succes a proiectului „Cu mic, cu mare, din nou la școală”.   Inspectoratul Școlar Argeș Inspectoratul Școlar Călărași Inspectoratul Școlar Gorj